-Easy-Draw™ är ett provrörsställ som skapar mervärde för sjukvårdspersonal och patienter. 

Nedan beskrivs fördelar med att använda vår produkt.

Bakgrund

Idén till Easy-Draw™ föddes då vi upptäckte att vårdpersonal har svårt att följa den rekommenderade provtagningsordningen och att vårdavdelningar fick slänga många provrör, vars bäst före-datum passerats. Dessa två problem skapar förluster gällande patientsäkerhet, tid, miljö och kostnader inom sjukvården.


Det är av största vikt att WHO's standardiserade provtagningsordning följs vid varje provtagning. Provtagningsordningen finns till för att undvika risken för korskontaminerade prover som leder till felvisande analyser men kunskapen om detta är i många fall bristfällig. Risken med felaktiga prover kan betyda att behandling blir fel eller uteblir.  Provrör har ett bäst före datum och idag saknas systematik i påfyllningsprocessen vilket leder till att utgångna provrör kan råka användas av misstag. Sjukvårdspersonal måste då slänga utgångna rör eller lägga onödig tid på att flytta fram rör i sina  platta provrörsställ vid påfyllning. Ett arbetsmoment som inte tillför värde för patienterna.

Produkten Easy-Draw™

Methodicare arbetade fram ett provrörställ nytt för världen där provtagningsordningen visualiseras och konstruktionen tvingar användaren att alltid använda provröret längst fram först, tillika det äldsta. Användning av provrörstället leder till minskade kassationer vilket sparar både miljö, pengar och tid. Att kommersialisera vårt provrörställ säkrar vi att vårdpersonal får förutsättningar för att ta blodprover i rätt ordning och tar bort icke vårdrelaterade moment som uppstår vid påfyllnad.

 Fördelar med Easy-Draw™

Ökad patientsäkerhet

- Det ska vara enkelt att göra rätt! 

Easy-Draw™skapades till följd av att vårdpersonal har svårt för att följa rekommenderad provtagningsordning som är skapad för att undvika risken med kontaminerade prover och felaktiga analyser. 

Studier påvisar att vårdpersonal inte alltid lyckas följa provtagningsordningen. Därför visualiserar Easy-Draw™ korrekt ordningen vid varje plock av provrör och gör det näst intill omöjligt att misslyckas. 

Spara Tid

- Vårdpersonal skall vårda, inte flytta provrör!

Blodprovsrör har ett bäst-före datum och skall inte användas på patienter om de de är utgångna. För att undvika att man behöver kassera eller råka använda gamla provrör på patienter så flyttar vårdpersonal idag manuellt alla provrör framåt när dem fyller på sina klassiska provrörsställ. Detta för att göra plats för dem nyaste provrören som skall ta plats bakom dem äldsta. 

Easy-Draw™ är konstruerat utifrån FIFO teknik som gör att första röret in alltid kommer vara första röret ut, tillika det äldsta. Utan att behöva  använda arbetstid tid till att flytta provrör.

Hygien

- Enkelt att tvätta!

Vårdrelaterade sjukdomar bidrar till onödigt lidande för patienter och skapar höga kostnader för sjukvården. I tidigt skede av utvecklingen av Easy-Draw™ tog man hänsyn till detta och valde material som var enkelt att hålla rent. Skivan med rekommenderad provtagningsordning går enkelt att lyft ut från stål konstruktionen för att desinfekteras och stålkonstruktionen kan med fördel tvättas i autoklav eller diskmaskin. 

Ekonomisk vinning

- Smartare arbetssätt minskar kostnaderna!

Provrör vas bäst-före datum har utgått skall inte användas. Att behöva kassera ej använda provrör kommer att ökar kostnaderna. Eftersom påfyllnings processen inte är standardiserad är det många provrör som kasseras. Vid avdelningen där iden om Easy-Draw™ föddes hade så mycket som 17% av provrören passerat sitt utgångsdatum vid en inventering. 

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

- Vi måste ta ansvar för våran miljöpåverkan!

Många gånger slänger man blodprovsrör vars bäst-före datum har passerat. Anledningen till detta är att man inte alltid fyller på blodprovsrör bakifrån. Vad som sker är att man fyller på sina provrörsställ utan att flytta de gamla provrören framåt vilket resulterar i att man efter en tid måste slänga bakomliggande.  Easy-Draw™ bygger FIFO metodik och gör att det första röret in i stället alltid är det första ut, tillika det äldsta. . Inga rör i plast ska slängas i papperskorgen utan att fylla sitt syfte.