Vi är skapare och ägare av det innovativa provrörsstället Easy-Draw™. 

- Easy-Draw™ sparar tid, pengar och ökar patientsäkerheten!Vad är Easy-Draw™?

Easy-Draw™ är en revolutionerande produkt som kommer vara ett naturligt hjälpmedel vid provtagning i framtiden. Patrik Ziebell uppfann produkten efter att ha upplevt problem vid sitt tidigare arbete inom vården.


-Effekten av Easy-Draw™ är att vårdpersonal blir av med ett arbetsmoment och man kommer att slippa kassera utgångna provrör eller råka använda dem på patienter. Men framför allt så får vårdpersonal ett verktyg som skapar förutsättningar för att lyckas ta prover i rätt ordning och undvika felaktiga analysresultat. Att vårdpersonal inte lyckas följa rekommenderad provtagningsordning påvisas i flertalet studier men nu är det optimala hjälpmedlet här. 


Eftersom vårt provrörsställ är helt nytt på marknaden tycker vi det är viktigt att våra potentiella kunder erbjuds en testperiod, helt utan kostnad eller köpkrav. Vi är övertygande om att man blir nöjd med Easy-Draw™ som är en ny produkt för marknaden och världen. Vår test-period är till för att att man i lugn och ro kan utvärdera produkten och se värdet av Easy-Draw™ i sin verksamhet.


-Skulle man mot all förmodan vara missnöjd returnerar man endast sitt provexemplar..


Vill ni veta mer om hur vårdpersonal kan få mer tid över till att vårda, spara pengar och kvalitetssäkra er provtagning, kontakta oss för mer information. Våra kunder tycker till!

- Easy-Draw™ är en kanonprodukt som vi väljer att arbeta med. Vi blir av med ett arbetsmoment i vardagen och jag behöver inte längre fundera på i vilken ordningsföljd jag skall ta proverna i.

Tinna Sturesson, 

Hälsobrunnen i Ulricehamn.

- Vi förstod nyttan med Easy-Draw™ innan vi ens hade prövat den.  Valet för oss var självklart,  en produkt som sparar tid och kvalitetssäkrar provtagningsprocessen.

Monika Magnusson, 

Avd chef ,Neurologi och rehabiliteringskliniken

-Vi tycker det är toppen! Provrörsstället  Easy-Draw™ gör det smidigare att fylla på och vi hade tidigare problem med utgångna provrör. Samtidigt  blir det väldigt tydligt för vilken ordning som gäller vid provtagning.

Mary Kasanen Olsson,

Avd chef, Vårdavdelning 78

Vill du testa framtidens provrörsställ?

Dagens provrörsställ

Framtidens provrörsställ 

Test-period

Vi vill att man skall vara 100% nöjd med sitt val att använda Easy-Draw™ i sin dagliga verksamhet.  Därför låter vi alla potentiella kunder testa vårt provrörsställ helt utan köpkrav.

Konsultation

Vi erbjuder all våra kunder en kostnadsfri konsultation om hur Easy-Draw™ kan tillföra mervärde för er verksamhet.

verksamhetsanpassad

Ingen verksamhet är den andra lik. Efter att man testat våran lösning och är nöjd konstruerar vi en kundanpassad variant av Easy-Draw™, Vi tillgodoser er verksamhets behov..

Senaste nytt!

Vi tilldelas fint pris till Nobels minne

Methodicare och Patrik Ziebell prisas nu i Alfred Nobels namn för sitt smarta provrörsställ som underlättar för sjukvård och laboratorier vid provtagning. Priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel och syftet med priset är att ge stöd åt unga uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter eller tjänster till kommersiella möjligheter. 


Länk till reportage i 7h affärer,


första testet blev stor succé

Först ut att testa och utvärdera Easy-Draw™  var Hälsobrunnen i Ulricehamn. Produkten lånades ut i en månad och vi på Methodicare var mycket spända på att höra deras utlåtande!


Hälsobrunnen tyckte att vi hade skapat kanonprodukt där de upplevde att ett arbetsmoment försvann samtidigt som de inte inte längre behövde fundera på i vilken ordningsföljd proverna skulle tas. Hälsobrunnen arbetar idag med Easy-Draw™ i sin verksamhet.

Methodicare tilldelas 100 000 kr av 

stiftelsen Curamus

Patrik Ziebell har konstruerat och utvecklat ett provrörsställ för sjukvården som minskar riskerna för fel i provtagningsprocessen och effektiviserar densamma. Methodicare har visat prov på att det finns möjligheter att effektivisera och kvalitetshöja arbetsmoment inom sjukvården för denna förmåga och dess konkreta uttryck i provrörsstället Easy-Draw™ tilldelas Patrik Ziebell ett stipendium på 97 600 kronor.


Länk till Curamus

Länk till Inkubatorn i Borås nyhetsflöde